مانومتر اکسیژن بلوئر

0
25
زمان مطالعه: ۳ دقیقه

توضیحات محصول

استفاده از کپسول های اکسیژن پزشکی خانگی نیاز مند، وجود ملزوماتی از قبیل مانومتر کپسول اکسیژن، ماسک های اکسیژن دهانی و نازال بینی، ترالی حمل و اکسیژن می باشد تا استفاده از از کپسول های اکسیژن پزشکی را برای شما آسان تر و مهیا سازد. در این فرصت به معرفی مانومتر اکسیژن بلوئر می پردازیم. کارکرد مانومتر اکسیژن بلوئر بدین صورت می باشد که ابتدا از اکسیژن را از کپسول می گیرد، فشار آن را می شکند و سپس آن را به بدن بیمار منتقل می کند. گاز اکسیژن ذخیره شده در منبع کپسول اکسیژن دارای فشار بسیار زیادی و قابل اشتعال می باشد. برای جلوگیری از هر گونه خطر آتش سوزی و انفجار سیلند اکسیژن طبی را دور از منابع آتش از قبیل بخاری و شومینه قرار دهید. مانومتر اکسیژن بلوئر فشار گاز خروجی اکسیژن را می شکند و اکسیژن را مناسب برای استفاده افراد می گرداند. در مرحله دوم مانومتر وظیفه تنظیم میزان خروجی اکسیژن به سمت بدن بیمار را برعهده دارد هر بیمار یک کیس به خصوص می باشد که بنا به وضعیت جسمانی خود به مقدار خاصی از اکسیژن برای مدت خاص نیاز مند می باشد. مانومتر اکسیژن بلوئر از قسمت های مختلفی تشکیل شده که هر یک از آنها وظیفه خاصی را بر عهده دارند.

مانومتر اکسیژن بلوئر

اجزای محصول

گیج مانومتر اکسیژن بلوئر

یک صفحه دایره شکل مدرج می باشد که به وسیله عقربه خود، میزان فشار گاز اکسیژن داخل کپسول را به شما نشان می دهد. هر چه از میزان اکسیژن سیلندر کپسول کاسته می شود عقربه گیج به عدد صفر نزدیک تر می شود.

فلومتر مانومتر مانومتر اکسیژن بلوئر

فلومتر وظیفه تنظیم میزان اکسیژن خروجی از مانومتر را بر عهده دارد. شما می توانید میزان خروجی اکسیژن را بر حسب لیتر بر ساعت به وسیله فلومتر اکسیژن تنظیم کنید.

لیوان مرطوب کننده مانومتر اکسیژن بلوئر

لیوان مرطوب کننده در قسمت انتهایی مانومتر قرار می گیرد. این لیوان به صورت مدرج بوده و از ۲ سطح کمترین و بیشترین میزان آب مشخص شده است که شما باید هر سه روز یک بار آب لیوان را تعویض کرده و به وسیله آب مقطر و یا آب جوشیده سرد شده آن را تا سطح MAX  پر کنید. اکسیژن قبل از وارد شدن به بدن بیمار، وارد لیوان مرطوب کننده می شود، مرطوب می شود و با طراوت و نرمی خاصی وارد بدن بیمار می شود. وارد شدن اکسیژن خشک به بدن بیمار خصوصا در سطح بالا، منجر به خشک شدن و دهیدراته شدن غشای تنفسی بیمار می شود که این امر می تواند برای شخص بیمار و یا سالمند آزار دهنده باشد.