واکر تاشو آلومینیومی مدرج تینور ( TYNOR L-20 )

0
13
زمان مطالعه: ۳ دقیقه

توضیحات

این واکر با ارتفاع متغیر وسیله ای است که توان از دست رفته پاهای تان را به شما بر می گرداند با وجود واکر تاشو تینور با ارتفاع متغیر دیگر برای راه رفتن به کمک دیگران نیازی نخواهید داشت .با واکر تاشو از جای خود بلند شوید و قدم به قدم به راه خود ادامه دهید. واکر تاشو تینور بسیار سبک بوده و شما به راحتی می توانید با آن حرکت کنید و یا آنکه آنرا جابه جا کنید. با این واکر تاشو می توانید به آسانی به مسافرت بروید برای آن که این وسیله قابلیت آن را دارد که به راحتی جمع شده و با اشغال فضای بسیار کم در وسیله نقلیه جای گیرد.

ارتفاع این واکر قابل تنظیم بوده و شما متناسب با قدتان می توانید اندازه آن را تنظیم کنید. در هنگام تنظیم واکر دقت کنید تمام پین های تعبیه شده بر روی پایه های واکر در یک ردیف قرار گرفته باشند در غیر این صورت واکر کوتاه بلند خواهد بود. واکر تاشو تینور قابلیت جمع شدن را نیز دارا می باشد و برای تا شدن واکر کافی است پین تعبیه شده در بدنه افقی واکر را به داخل فشار دهید و بدنه های عمودی واکر را به طرف داخل فشار دهید. در موقع باز شدن واکر دقت کنید که پین از جای خود خارج شده و در جای خود محکم شود. از این واکر تاشوی سرو افراد تا وزن ۱۰۰ کیلوگرم می توانند استفاده کنند.

نحوه استفاده صحیح

 1. برای باز کردن واکر تاشو، از دسته های آن گرفته و به سمت بیرون هدایت کنید تا ضامن فنری در محل سوراخ تعبیه شده، قرار گیرد و عمل قفل شدن انجام می گیرد.
 2. ارتفاع واکر را متناسب با قد خود تنظیم کنید. بدین منظور باید به دسته های واکر توجه کنید یعنی وقتی واکر مناسب شما است که دسته های آن در موازات لگن شما باشد یا به عبارت دیگر در وضعیت ایستاده زمانی که دسته های واکر را گرفته اید، آرنج های شما باید کمی خم شده باشند. (حدود ۱۵ درجه)
 3. موقع راه رفتن با واکر صاف بایستید و به جلو خم نشوید.
 4. برای بستن واکر، ابتدا با انگشت خود، ضامن فنری را به سمت پایین فشار داده و سپس دسته های واکر را به سمت داخل هدایت کنید تا واکر به صورت تاشو قرار گیرد.

دقت کنید

قبل از شروع استفاده از واکر تاشو تینور با ارتفاع متغیر سرو به نکات زیر توجه کنید:

 1. اگر واکر چرخ دارد باید برای جلو رفتن باید آن را به جلو هل داد و  آگر چرخ ندارد باید آن را کاملاً از زمین بلند کرده و به اندازه یک گام جلوتر گذاشت تا بدین وسیله بتوان به سمت جلو حرکت کرد.
 2. قبل از آن که وزن خود را بر روی واکر بیندازید، مطمئن شوید که تمامی پایه های آن روی زمین قرار گرفته است. رعایت این نکته، برای استفاده روی سطوح ناهموار بسیار مهم است.
 3. موقع راه رفتن با واکر به پاهای خود نگاه نکنید بلکه جلو را ببنید.
 4. با واکر راه بروید نه این که به دنبال آن حرکت کنید.
 5. در هنگام راه رفتن با واکر مراقب سطوحی که ممکن است واکر روی آن لیز بخورد و هر چیز دیگر که مانع راه رفتن شما می شود، باشید.
 6. کفشی بپوشید که کف آن محکم به زمین اصطکاک داشته باشد. کف لاستیکی مناسب است.
 7. در حین استفاده از واکر کفش راحت و با پاشنه های کوتاه بپوشید.
 8. وقتی از واکر استفاده می کنید در هنگام نشستن و یا برخاستن به منظور حفظ تعادل با یک دست واکر را بگیرید و با دست دیگر از صندلی که دو طرف آن دسته داشته باشد، استفاده کنید.